ST PATRICK´S DAY

Como se achega o St Patrick's Day, este mes suxerímolle ao alumnado de nivel intermedio o libro British and American Festivities. Unha boa oportunidade para coñecer máis polo  miúdo as celebracións principais dos países de fala inglesa. Animádevos!!!!!

 

Comentarios